Ondersteuning en begeleiding bij het aanvragen van een indicatie

De zorg-coördinator van Excluzo zal samen met u nagaan wat u wel of niet meer zelf kunt.

Blijkt vervolgens dat u professionele hulp nodig heeft voor uw persoonlijke verzorging dan neemt de zorg- coördinator contact op met de wijkverpleegkundige om een indicatiestelling ( Zvw ) te komen doen.

Tevens zal onze zorg- coördinator samen met u bekijken bij welke instanties u nog meer ondersteuning kunt aanvragen. Bijvoorbeeld voor aanpassingen in huis ( WMO ) of het lenen of aanschaf van hulpmiddelen.

 

LAAT UW ZORG ONZE ZORG ZIJN

Onze visie

Onze zorg is persoonlijk en de cliënt staat te allen tijde centraal. Excluzo levert kwalitatief en kwantitatief de beste zorg en hulp aan mensen die zorg- hulpbehoevend zijn.

Excluzo onderscheidt zich door oprechte en persoonlijke aandacht te besteden aan de zorgvrager en de zorgvraag. Excluzo is het aanspreekpunt van de zorgvrager en de zorgverlener en streeft ernaar om de belangen van beide partijen zoveel mogelijk te behartigen.

Excluzo werkt cliënt- en oplossingsgericht en kijkt naar de mogelijkheden van cliënten met als doel de zelfredzaamheid van cliënten zoveel mogelijk te behouden en/of te vergroten.

 

 

Excluzo streeft erna om maximale zorg te verlenen binnen de grenzen van het toegekende PGB budget en de commerciële belangen van Excluzo en haar medewerkers. Excluzo stelt dan ook nadrukkelijk dat het noch voor de leiding van Excluzo , noch voor de medewerkers noch voor enig ander samenwerkingsverband, is toegestaan om te streven naar maximaal winstbejag ten koste van onze clientèle.

Missie

Excluzo wil in Limburg de beste thuiszorgverlener zijn op het gebied van exclusieve thuiszorg binnen het PGB beleid.

Chat openen