Huishoudelijke hulp

Een schoon en hygiënisch huis willen we allemaal. Wat u zelf nog kunt doen, doet u natuurlijk het liefste zelf. Maar redt u het zelf niet of gedeeltelijk niet meer, dan nemen de huishoudelijk medewerksters van Excluzo deze taken graag van u over of zullen u bij deze taken de nodige hulp bieden

Uiteraard mag u ervan uitgaan dat de thuiszorgmedewerker rekening houdt met uw wensen en dat er ook tijd is voor een kopje koffie en een luisterend oor

Om voor gesubsidieerde hulp bij het huishouden in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. U kunt uiteraard ook voor een particuliere hulp bij de huishouding bij Excluzo terecht.

Onze visie

Onze zorg is persoonlijk en de cliënt staat te allen tijde centraal. Excluzo levert kwalitatief en kwantitatief de beste zorg en hulp aan mensen die zorg- hulpbehoevend zijn.

Excluzo onderscheidt zich door oprechte en persoonlijke aandacht te besteden aan de zorgvrager en de zorgvraag. Excluzo is het aanspreekpunt van de zorgvrager en de zorgverlener en streeft ernaar om de belangen van beide partijen zoveel mogelijk te behartigen.

Excluzo werkt cliënt- en oplossingsgericht en kijkt naar de mogelijkheden van cliënten met als doel de zelfredzaamheid van cliënten zoveel mogelijk te behouden en/of te vergroten.

 

 

Excluzo streeft erna om maximale zorg te verlenen binnen de grenzen van het toegekende PGB budget en de commerciële belangen van Excluzo en haar medewerkers. Excluzo stelt dan ook nadrukkelijk dat het noch voor de leiding van Excluzo , noch voor de medewerkers noch voor enig ander samenwerkingsverband, is toegestaan om te streven naar maximaal winstbejag ten koste van onze clientèle.

Missie

Excluzo wil in Limburg de beste thuiszorgverlener zijn op het gebied van exclusieve thuiszorg binnen het PGB beleid.

Chat openen